Velar je opremljen i, nazovimo ga tako, "hibridnim" pregledom u 360 stupnjeva. Kažemo hibridnim stoga što je slika prema naprijed zapravo kombinirana od dvije slike (ovdje je prikazana slika prema natrag)
Velar je opremljen i, nazovimo ga tako, "hibridnim" pregledom u 360 stupnjeva. Kažemo hibridnim stoga što je slika prema naprijed zapravo kombinirana od dvije slike (ovdje je prikazana slika prema natrag)