Iznad unutrašnjeg retrovizora se nalazi prekidač za električno pomično sjenilo panoramskog krova, prekidači za unutrašnju rasvjetu te tipke sustava OnStar
Iznad unutrašnjeg retrovizora se nalazi prekidač za električno pomično sjenilo panoramskog krova, prekidači za unutrašnju rasvjetu te tipke sustava OnStar