Ostavština dizajnera Dietmara Fingera, koji je u međuvremenu "prebjegao" koncernu VW, je i ovaj simpatični detalj koji se krije u svakom novijem Opelu - simbol morskog psa. Ovdje je uklopljen u držač limenki
Ostavština dizajnera Dietmara Fingera, koji je u međuvremenu "prebjegao" koncernu VW, je i ovaj simpatični detalj koji se krije u svakom novijem Opelu - simbol morskog psa. Ovdje je uklopljen u držač limenki