Tipične mercedesove poluge uz upravljač: desna je isključivo za automatski mjenjač, dok se na lijevoj nalaze brisači i dakako, pokazivači smjera
Tipične mercedesove poluge uz upravljač: desna je isključivo za automatski mjenjač, dok se na lijevoj nalaze brisači i dakako, pokazivači smjera