Štedjeti se negdje ipak mora pa je tako samo vozač dobio električno podešavanje sjedala i njegovog lumbalnog dijela. Sve to, suvozač će stoga morati podešavati ručno. Također, bilo bi dobro da se sjedalni dio može produžiti s obzirom da je malo prekratak
Štedjeti se negdje ipak mora pa je tako samo vozač dobio električno podešavanje sjedala i njegovog lumbalnog dijela. Sve to, suvozač će stoga morati podešavati ručno. Također, bilo bi dobro da se sjedalni dio može produžiti s obzirom da je malo prekratak