Bočni retrovizori su električno pomični i grijani, a vozaču će pomoć prilikom upravljanja nuditi i sustav upozorenja na vozila u tzv. mrtvom kutu kojeg je moguće isključiti putem prekidača desno
Bočni retrovizori su električno pomični i grijani, a vozaču će pomoć prilikom upravljanja nuditi i sustav upozorenja na vozila u tzv. mrtvom kutu kojeg je moguće isključiti putem prekidača desno