Ispod podnice prtljažnika smješten je rezervni kotač te nešto osnovnog alata
Ispod podnice prtljažnika smješten je rezervni kotač te nešto osnovnog alata