HR Tržište

13. listopada 2016.

Mjesečno istraživanje tržišta novih vozila

Trenutni broj registracija u tekućoj godini 34.916
Broj registracija u istom razdoblju prošle godine 28.817
Razlika broja registracija u odnosu na isto razdoblje prošle godine + 21,2%


Prema mjesečnim izvještajima agencije Promocija plus donosimo podatke o registracijama novih osobnih vozila na hrvatskom tržištu. Rezultati analize tržišta novih vozila temelje se na bazi podataka Ministarstva unutarnjih poslova.


Od godine 2007. u prilogu su tri tablice: Tablica mjesečnih registracija prema marki vozila, prema modelu vozila te prema vrsti goriva. Sadržaj svakog izvještaja odnosi se na završeni mjesec (posljednji pristigli izvještaj za navedeno razdoblje).

Počevši od izvještaja za travanj 2012, u tablici koja prikazuje rezultate prema vrsti goriva uvršteni su i električni automobili, također raspoređeni prema markama.

Od siječnja 2013. tablice mjesečnog broja registracija prema markama i prema modelima imaju dodane kolone s podacima za isti (posljednji) mjesec prethodne godine te za isto razdoblje prethodne godine. Donesen je broj jedinica te postotak (tržišni udio) za navedeno razdoblje.

Od siječnja 2015. tablica koja prikazuje rezultate prema vrsti goriva sadrži i podatke za vozila pokretana UNP-om (ukapljenim naftnim plinom) te hibridna vozila.

Od siječnja 2016, uz navedeno, donosimo i tablicu rezultata prema županijama. Također, od ove godine rezultati više nisu ponuđeni kao zasebne HTML tablice, već su obuhvaćeni u jednom PDF dokumentu.


Izvor podataka: Promocija plus

Napomena: Sve podatke objavljujemo uz posebno odobrenje agencije Promocija plus. Preuzimanje ovih podataka s naših stranica nije dozvoljeno.

Powered by AdminMax v6 © 2005-2018 by Internet Softver Design by WEB Marketing