Izvana se na aerodinamičnoj “peteljci” umjesto ogledala nalazi tek objektiv kamere
Izvana se na aerodinamičnoj “peteljci” umjesto ogledala nalazi tek objektiv kamere