Kako je već i uobičajeno, Toyota je za prijenos snage i ovog hibridnog modela iskoristila bezstupanjski mjenjač. Neobično, no mogućnosti ručne izmjene stupnjeva nema (kao što nude CVT mjenjači nekih drugih marki)
Kako je već i uobičajeno, Toyota je za prijenos snage i ovog hibridnog modela iskoristila bezstupanjski mjenjač. Neobično, no mogućnosti ručne izmjene stupnjeva nema (kao što nude CVT mjenjači nekih drugih marki)