U gradskoj smo vožnji ostvarili najnižu potrošnju od 5,7 l/100 km, no razina koja je održiva na veći broj kilometara ipak je 6,0 l/100 km, premda se napunjenost baterije u gradu većinu vremena kretala oko 75%
U gradskoj smo vožnji ostvarili najnižu potrošnju od 5,7 l/100 km, no razina koja je održiva na veći broj kilometara ipak je 6,0 l/100 km, premda se napunjenost baterije u gradu većinu vremena kretala oko 75%