Tu su i digitalna ploča s instrumentima, kvalitetni materijali i osjetno unaprijeđeni dojam kvalitete same izrade vozila
Tu su i digitalna ploča s instrumentima, kvalitetni materijali i osjetno unaprijeđeni dojam kvalitete same izrade vozila