Moramo napomenuti da ovaj itekako brz automobil možda zaslužuje i prednja sjedala nešto izraženije bočne potpore. Inače, ista su električno podesiva u čak 20 smjerova
Moramo napomenuti da ovaj itekako brz automobil možda zaslužuje i prednja sjedala nešto izraženije bočne potpore. Inače, ista su električno podesiva u čak 20 smjerova