Prekidač električne parkirne kočnice smješten je lijevo od upravljača. Tu su i prekidač za podešavanje osvijetljenosti glavnih instrumenata te onaj za otvaranje elektrificiranih vratiju prtljažnika
Prekidač električne parkirne kočnice smješten je lijevo od upravljača. Tu su i prekidač za podešavanje osvijetljenosti glavnih instrumenata te onaj za otvaranje elektrificiranih vratiju prtljažnika