Budućnost je došla. Po mraku interijer Velara djeluje posebno impresivno zahvaljujući doista velikom broju zaslona, osvijetljenih prekidača i sl. To nas podsijeća na interijer iz nekog SF filma
Budućnost je došla. Po mraku interijer Velara djeluje posebno impresivno zahvaljujući doista velikom broju zaslona, osvijetljenih prekidača i sl. To nas podsijeća na interijer iz nekog SF filma