Na desnoj strani višenamjenskog upravljača nalaze se kontrole tempomata, limitatora brzine i sustava za upozorenje o nenamjernoj promjeni vozne trake, a tu je i prekidač za grijanje obruča upravljača
Na desnoj strani višenamjenskog upravljača nalaze se kontrole tempomata, limitatora brzine i sustava za upozorenje o nenamjernoj promjeni vozne trake, a tu je i prekidač za grijanje obruča upravljača