Poklopac prtljažnika je električno pokretan, a omogućeno je i otvaranje /zatvaranje prtljažnika pokretom noge iza stražnjeg branika što je doista iznimno praktičan detalj
Poklopac prtljažnika je električno pokretan, a omogućeno je i otvaranje /zatvaranje prtljažnika pokretom noge iza stražnjeg branika što je doista iznimno praktičan detalj