Prtljažnik je zapremine od 514 dm3, odnosno preklapanjem naslona stražnje klupe (60:40) obujam raste na 1652 dm3. Recimo i da se u prtljažniku nalazi dvostruka podnica
Prtljažnik je zapremine od 514 dm3, odnosno preklapanjem naslona stražnje klupe (60:40) obujam raste na 1652 dm3. Recimo i da se u prtljažniku nalazi dvostruka podnica