Kvaliteta izrade te upotrijebljeni materijali su se doimali poprilično visokim, dakle upravo onakvima kakve vozilo poput Grandlanda X i zaslužuje
Kvaliteta izrade te upotrijebljeni materijali su se doimali poprilično visokim, dakle upravo onakvima kakve vozilo poput Grandlanda X i zaslužuje