Kao automobil koji sa sobom donosi off-roaderski pedigre, Renegade nudi niz ručica za koje se možete pridržavati. To je takvime čak i u 1-litrenoj izvedbi koja zasigurno nikada neće skrenuti van asfalta
Kao automobil koji sa sobom donosi off-roaderski pedigre, Renegade nudi niz ručica za koje se možete pridržavati. To je takvime čak i u 1-litrenoj izvedbi koja zasigurno nikada neće skrenuti van asfalta