Vizualno zgodan detalj lažnih otvora za hlađenje s integriranim pokazivačem smjera i natpisom 4WD upotpunjuje bočne linije novog Dustera
Vizualno zgodan detalj lažnih otvora za hlađenje s integriranim pokazivačem smjera i natpisom 4WD upotpunjuje bočne linije novog Dustera