Novost predstavlja i višefunkcijski upravljač s novim prekidačima tempomata, audio sustava i telefona
Novost predstavlja i višefunkcijski upravljač s novim prekidačima tempomata, audio sustava i telefona