Sjenila na vjetrobranu imaju dodatne klizne površine povlačenjem kojih se pred vozačem i suvozačem otvara doista lijep vidik, a unutrašnjost postaje posebno svijetla
Sjenila na vjetrobranu imaju dodatne klizne površine povlačenjem kojih se pred vozačem i suvozačem otvara doista lijep vidik, a unutrašnjost postaje posebno svijetla