Na otvorenoj cesti prosjek potrošnje manji je od šest litara, a u gradu se penje do 8,1 l/100 km
Na otvorenoj cesti prosjek potrošnje manji je od šest litara, a u gradu se penje do 8,1 l/100 km