Premda ga nazivamo benzinskim, Otto-motor Benzovog prvog automobila bio je pokretan mješavinom benzina i alkohola nazvanom Ligroin. Tu su i dva ventila te otvoreno kučište koljenastog vratila
Premda ga nazivamo benzinskim, Otto-motor Benzovog prvog automobila bio je pokretan mješavinom benzina i alkohola nazvanom Ligroin. Tu su i dva ventila te otvoreno kučište koljenastog vratila