Velika mana sustava potrebnih za posve autonomna vozila je i cijena neophodne tehnologije – samo instalacija LIDAR-a za sada stoji oko 30.000 dolara.
Velika mana sustava potrebnih za posve autonomna vozila je i cijena neophodne tehnologije – samo instalacija LIDAR-a za sada stoji oko 30.000 dolara.