Googleovo istraživanje pokazalo je da L2/L3 autonomija sama po sebi predstavlja slabu točku jer je vrijeme reakcije potrebno vozaču da preuzme kontrolu nad vozilom preveliko za sigurno upravljanje – više od pet sekundi u prosjeku
Googleovo istraživanje pokazalo je da L2/L3 autonomija sama po sebi predstavlja slabu točku jer je vrijeme reakcije potrebno vozaču da preuzme kontrolu nad vozilom preveliko za sigurno upravljanje – više od pet sekundi u prosjeku