Prošle godine u Hrvatskoj prodano gotovo 15% manje auto guma

Prošle godine u Hrvatskoj prodano gotovo 15% manje auto guma

Prodaja ljetnih guma u Hrvatskoj pala je za 11,5%, a zimskih guma za 19,6%. U regiji također vlada trend pada prodaje potaknut pandemijom, a zanimljivost u podacima jest porast prodaje guma za sve sezone

Tržište guma za putnička vozila i kombije u Hrvatskoj u 2020. godini smanjilo se za 14,7% u odnosu na 2019. godinu. Gledamo li po segmentima, prodaja ljetnih guma pala je za 11,5%, zimskih guma za 19,6%, dok se, zanimljivo, prodaja guma za sve sezone povećala se za 10,5%. Podaci su to koje je s javnošću podijelio proizvođač guma Continental.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Usporede li se rezultati u Hrvatskoj s drugim zemljama u regiji, može se primijetiti da je trend pada prodaje prisutan i u Srbiji i Sloveniji, gdje postoji pad na tržištu od 16%, odnosno 20,2% u usporedbi s 2019. Silazni trend utjecao je i na cijelu Europsku uniju, gdje je prodaja guma pala za 12,1%. Promatra li se po kategorijama, tržište ljetnih guma u EU smanjilo se za 12,1%, zimskih za 18,5%, ali tržište guma za sve sezone povećalo se za 6,7%.

Ljetne gume

Pri pregledu pojedinih kategorija ljetnih guma podatci pokazuju da je prodaja guma za putničke automobile u 2020. godini pala za 11,2%, guma za SUV vozila za 12,1%, a prodaja guma za kombi vozila za 19,4% u usporedbi s prethodnom godinom.

U kategorijama prema inčima može se vidjeti snažan pad prodaje u segmentima guma manjih dimenzija, kao i povećanje prodaje guma od 18” i 19”.

Zimske gume

Tržište zimskih guma smanjilo se za 19,6% u usporedbi s 2019. godinom. Taj je pad ponderirani prosjek smanjenja prodaje guma za putničke automobile od 19%, SUV vozila od 20,7% i kombi vozila za 26%.

Pogledaju li se dimenzije u inčima, može se reći da se prodaja dviju najvažnijih dimenzija na tržištu (15” – 16”) smanjila za 21,7%.

All-season gume sve popularnije

Tržište guma za sve sezone 2020. godine povećalo se za 10,5% zahvaljujući rastu prodaje guma za putnička vozila od 10,9% i SUV vozila za 16,1%.

Zbog utjecaja bolesti COVID-19 došlo je do pada prodaje novih vozila, o čemu smo već detaljno izvješavali, ali i općenito uporabe automobila. To je rezultiralo i velikim padom prodaje na tržištu guma. Porast popularnosti univerzalnih guma za sve sezone možemo protumačiti željom kupaca da uštede kupovinom samo jednog seta, umjesto da dva puta godišnje mijenjaju gume iz zimskih u ljetne i obratno.

“Gume za sve sezone sve se više nameću kao rješenje za određene vrste vozača i okružja, no i dalje možemo vidjeti da najsamosvjesniji vozači, koji svake godine prijeđu znatan broj kilometara, shvaćaju važnost guma koje su proizvedene ili za ljetne ili za zimske uvjete”, istaknuo je Vilmos Tokaji, direktor prodaje regije Continentala za Jugoistočnu Europu.

YouTube MP3 - Hotmail
1