Od sada ćete si zeleni karton moći i sami ispisati

Od sada ćete si zeleni karton moći i sami ispisati

Od početka srpnja zelena karta osiguranja u Hrvatskoj može biti i bijela, jer će je, Odlukom Hrvatskog ureda za osiguranje, osiguravatelji moći klijentima poslati u PDF formatu, a ovi će je potom moći i sami ispisati

Odlukom Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) od 1. srpnja ugovaratelji osiguranja mogu i sami, na bijelom papiru, otisnuti zelenu kartu osiguranja koju će od svoje osiguravajuće kuće primiti elektroničkim putem u PDF formatu. Sve države članice Sustava zelene karte od 1.7. dužne su prihvaćati i zelene karte na bijelom papiru, poručuje HUO.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje donio je ovu odluku na temelju odluke Council of Bureaux, međunarodnog tijela koje upravlja Sustavom zelene karte, a koje je ovlastilo nacionalne Urede za osiguranje u 48 država članica da na dobrovoljnoj osnovi donesu odluku za svoja tržišta o izdavanju zelene karte na bijelom papiru.

PDF koji treba ispisati

U praksi, to znači da društva za osiguranje mogu ugovarateljima osiguranja, odnosno vlasnicima vozila, slati i zelenu kartu u PDF formatu, a koja se može tiskati na bijelom papiru i kod kuće.

Države članice Sustava zelene karte osiguranja čiji su nacionalni Uredi za osiguranje odlučili nastaviti tiskati zelenu kartu osiguranja na zelenom papiru mogu i dalje nastaviti s tom praksom, ali od 1. srpnja 2020. godine moraju prihvaćati zelene karte osiguranja na bijelom papiru izdane za vozila koja dolaze iz država koje su odlučile iskoristiti mogućnost izdavanja zelene karte osiguranja na bijelom papiru, pa tako i za vozila osigurana u Republici Hrvatskoj.

Ništa drugo se ne mijenja

Uvođenjem ove promjene ne mijenja se niti postupak pri prelasku granica prema trećim državama članicama Sustava zelene karte, niti postupak kontrole valjanosti međunarodne karte osiguranja, a Hrvatski ured za osiguranje, u svojoj funkciji Ureda jamca, jednako jamči za naknadu šteta neovisno o tome je li ugovaratelju osiguranja/osiguraniku izdata međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti na zelenom papiru, kao što je to sada slučaj, ili na bijelom papiru, kao što će to biti moguće od 1. srpnja 2020. godine.

Što je zelena karta?

Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni Ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte osiguranja. Ona je dokaz da će eventualno nastala šteta koja je prouzročena osiguranim vozilom biti nadoknađena. Posjedovanje zelene karte osiguranja nije obavezno za ulazak na područje država članica Europske unije te Andore, Makedonije, Srbije i Švicarske jer prema međunarodnim sporazumima hrvatska registracijska pločica zamjenjuje zelenu kartu odnosno služi kao dokaz osiguranja. Međutim, zelena karta osiguranja (zelena ili bijela) korisna je u slučaju prometne nesreće koju vozač skrivi u inozemstvu jer je kopiju potrebno predati prometnoj policiji ili drugom sudioniku nesreće.

YouTube MP3 - Hotmail
1