Plaćanje prometnih kazni policiji ubuduće isključivo karticama

Plaćanje prometnih kazni policiji ubuduće isključivo karticama

Plaćanje kazne za prometni prekršaj na ruke policijskom službeniku odlazi u povijest, objavljeno je iz MUP-a, a policijski službenici dobit će POS uređaje za naplatu

Od 1. srpnja 2022. godine novčane kazne za prekršaje počinjene u prometu, na mjestu počinjenja prekršaja, građani više neće moći plaćati gotovinom. Od tog datuma Ministarstvo unutarnjih poslova u potpunosti prelazi na bezgotovinsku naplatu novčanih kazni putem POS uređaja, objavljeno je iz MUP-a.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Svi policajci s POS uređajima

Za tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova je nabavilo 600 POS uređaja, koji su raspoređeni po policijskim upravama u cijeloj Hrvatskoj, i to policijskim ophodnjama, motociklistima, ophodnim brodovima, ali i na međunarodne granične prijelaze i u policijske postaje.

U tijeku je edukacija policijskih službenika o načinu korištenja POS uređaja. Bezgotovinskim načinom plaćanja policija će unaprijediti kontrolu i nadzor postojećeg sustava plaćanja novčanih kazni policijskim službenicima, ali će i utjecati na smanjenje koruptivnih rizika u policiji.

Policija POS uređaje za naplatu novčanih kazni već koristi na terenu, uz naplatu kazne u gotovini, dok od 1. srpnja mogućnost plaćanja kazne u gotovini više uopće neće postojati. Građaninu koji, putem POS uređaja, plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uručit će se Potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni, i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja.

Detalji o naplati na licu mjesta

Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2.000 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5.000 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa.

Ukoliko građanin želi platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja, ali to nije u mogućnosti učiniti iz razloga što nema karticu kod sebe, nema dovoljno sredstava na računu ili nekog drugog razloga, policijski službenik će mu uručiti Obavijest o počinjenom prekršaju. U tom slučaju, smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako građanin kaznu, umanjenu za polovicu iznosa,  plati u roku od tri dana od primitka Obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.

U slučaju da građanin ne želi na mjestu počinjenja prekršaja platiti novčanu kaznu,  bit će mu izdan Obavezni prekršajni nalog, te će se smatrati da je kazna u cijelosti plaćena ako građanin kojem je izdan Obavezni prekršajni nalog u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti prekršajnog naloga plati 2/3 izrečene novčane kazne.

YouTube MP3 - Hotmail
1