Državni poticaji – kako do novca za jeftiniji električni automobil?

Državni poticaji – kako do novca za jeftiniji električni automobil?
tekst: Goran Topić

Narasla su ukupno dostupna sredstva, ali je visina poticaja ostala nepromijenjena. Tako će za kupnju eko vozila građani moći dobiti do 40% prodajne cijene automobila, odnosno do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40.000 kn za plug-in hibridne automobile, do 20.000 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5.000 kuna poticaja

Prošlogodišnji program dodjele sredstava, odnosno poticaja građanima za kupnju električnih vozila bi mogli nazvati vrlo uspješnim. Barem za one koji su poticaje i dobili. Naime, u svega par sati prema principu “tko prvi njegova djevojka” Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dodijelio svih 12 milijuna kuna.

Mnogi zainteresirani su ostali kratkih rukava pa je tako Fond u ovoj godini prikupio dodatne sredstva i građanima će na raspolaganju stajati 17 milijuna kuna. Konkretnije, Fond je najavio novi Javni poziv, koji će 3. travnja i službeno objaviti u Narodnim novinama, a ovdje vam donosimo osnovne informacije o pozivu kako bi se svi zainteresirani mogli na vrijeme pripremiti za podnošenje zahtjeva.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Iznos poticaja – do 40%

Iz Fonda dakle poručuju kako su narasla ukupno dostupna sredstva, no i da je visina poticaja ostala nepromijenjena. Tako će za kupnju eko vozila građani moći dobiti do 40% opravdanog troška (prodajne cijene automobila), odnosno do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40.000 kn za plug-in hibridne automobile (uz uvjet da ime je emisija CO2 manja o 50 g/km), do 20.000 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5.000 kuna poticaja.

IZNOS POTICAJA – DO 40% PRODAJNE VRIJEDNOSTI VOZILA
VRSTA VOZILA POGONSKA TEHNOLOGIJA MAKSIMALNI IZNOS
električni bicikl električni pogon do 5.000 kuna
električno vozilo L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7 kategorije (skuteri, tricikli, motocikli, četverocikli i sl.) električni pogon do 20.000 kuna
Vozilo M1 kategorije: – osobna vozila niže i srednje kategorije (gradska i kompaktna vozila), odnosno prema europskoj kategorizaciji tzv. A (mini), B (mali) i C (srednji) segment vozila plug-in hibrid (emisija onečišćujuće tvari CO2 do najviše 50 g/km) do 40.000 kuna
– vozila tipa SUV (engl. Sport utility vehicle) i MPV (engl. Multi-purpose vehicle) s odgovarajućim podtipovima u okviru A, B, C segmenata električni pogon (emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km) do 80.000,00 kuna  

Dakle, sufinancirat će se do 40% bespovratnih sredstava za kupnju isključivo jednog novog vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bio korišten. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj. Mora se raditi o automobilima A, B ili C segmenta, a ove godine su uključena i SUV te MPV vozila iz tih segmenata.

Jednostavna prijava

U Fondu naglašavaju kako je procedura prijave jednostavna. Fondu se trebaju dostaviti ispunjeni i vlastoručno potpisani Prijavni obrazac, preslika osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila iz ponude i sama ponuda dobivena u prodajnom salonu.

Kako se prijaviti?
Ponuda za vozilo  »  Prijavni obrazac  »  Dostava dokumentacije u Fond

 1. odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto. Ako nije izraženo u ponudi -pribaviti i katalog i/ili certifikat u kojem se navode tehničke karakteristike vozila, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga, emisija CO2
 2. ispuniti Prijavni obrazac Fonda (koji se preuzima s mrežnih stranica Fonda)
 3. u Fond fizički poslati potpunu dokumentaciju:
  – prijavni obrazac, ispunjen, isprintan i vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva
  – CD, DVD ili USB sa ispunjenim prijavnim obrascem u Excel (.xlsx) formatu
  – kopiju obje strane osobne iskaznice
  – presliku ponude za kupnju vozila izdanu od strane ovlaštenog prodavatelja
  – tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / plug-in hibridni), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.

Kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Dokumentacija se od 9 sati 3. travnja može poslati preporučenom poštom ili dostaviti u prijamni ured Fonda. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihova zaprimanja u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade. Zahtjevi koji stignu prije navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Dostavljanje zahtjeva
Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se:

 • preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici)  ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva,
 • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, uz naznaku: “Zahtjev na javni poziv za vozila – građani – 2019.”

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 3. travnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije tog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava  istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju. Odabranim podnositeljima zahtjeva odluka će biti dostavljena zajedno s ugovorom, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond.

Svi koji dostave potpunu dokumentaciju u okvirima raspoloživog budžeta od 17 milijuna kuna dobit će ugovor o sufinanciranju kupnje električnog vozila koji moraju realizirati u roku od godinu dana. Prošlogodišnji rok od 6 mjeseci je tako produžen i time se ide na ruku korisnicima jer se u praksi s obzirom na rokove isporuke taj period u nekim slučajevima pokazao kratkim.

Što nakon potpisa ugovora?

Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za kupnju vozila i dostavu dokumentacije Fondu za isplatu. Za isplatu će biti potrebno dostaviti: original računa, dokaz da je isti u cijelosti podmiren, presliku Potvrde o sukladnosti ili Izjave od sukladnosti, presliku prometne dozvole, presliku ugovora o kreditu ili financijskom leasingu (ukoliko je potrebno), dokaz o serijskom broju okvira električnog bicikla, tehničke karakteristike vozila, dokument s IBAN-om podnositelja zahtjeva (preslika kartice računa ili izvadak o stanju i prometu po računu, ili pisana potvrda banke o IBAN-u) te Izvješće o ostvarenim uštedama (obrazac se preuzima na stranicama Fonda).

Tijekom 12 mjeseci, korisnici mogu odabrati i drugo vozilo, različito od vozila za koje su inicijalno dostavili ponudu, no ono mora biti jednake kategorije i vrste pogona te jednake ili manje emisije CO2 u odnosu na prijavljeno vozilo. Iznos sufinanciranja neće biti moguće povećati u odnosu na iznos iz Ugovora, bez obzira na realnu cijenu kupljenog vozila.

Ako odabrani korisnik ne realizira kupnju vozila sukladno preuzetim ugovornim obvezama, Fond može uskratiti svaku moguću daljnju financijsku pomoć korisniku, kao i mogućnost sudjelovanja u natječajima/javnim pozivima za sufinanciranje iste vrste projekata.

Korisnici su obvezni zadržati u vlasništvu (korištenju – u slučaju financijskog leasinga) sufinancirano vozilo jednu godinu od datuma prve registracije, odnosno od dana izdavanja računa za kupnju, ako je riječ o električnim biciklima.

Opravdani troškovi ulaganja

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 3. travnja 2019. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu. Podnositelji zahtjeva mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje kupnje jednog novog vozila.

Na kraju…

U Fondu ocjenjuju da će za 17 milijuna kuna dostupnih poticaja biti veliki interes. Prošle godine je sredstvima Fonda građanima sufinancirana kupnja oko 400 električnih automobila, bicikala i motocikla te plug-in električnih vozila. Iz Fonda su potvrdili i da će nakon ovog poziva ići i javni poziv za sufinanciranje punionice te onaj za kupnju električnih vozila za javni i privatni sektor.

Direktor Fonda Dubravko Ponoš je izjavio: “Fond raznim programima e-mobilnosti nastoji potaknuti transformaciju prometnog sustava u čišći i održiviji, što je izazov s kojim se trenutno suočava cijela Europa. U bliskoj budućnosti punionice će biti sastavni dio građevinskih projekata i imat će ih svaka nova zgrada, a do tad je na nama da postojeći sustav što bolje prilagodimo, kako bi tranzicija bila što brža i učinkovitija.”

Nekoliko EV-a dostupnih na našem tržištu

Napomena:

Službeni tekst Javnog poziva bit će objavljen na stranicama Fonda 3. travnja te je prije same prijave isti obavezno pročitati u cijelosti.

Na stranicama Fonda možete pronaći Prijavni obrazac te Vodič za prijavu.

Podijeli:
1