Prtljažnik, kojem se pristupa putem dvostrukih stražnjih vratiju, nudi raskošnih 800 dm3 zapremnine u standardnoj, obiteljskoj konfiguraciji, no s preklapanjem naslona stražnje klupe ova simpatična Dacia će ponuditi čak 3000 dm3
Prtljažnik, kojem se pristupa putem dvostrukih stražnjih vratiju, nudi raskošnih 800 dm3 zapremnine u standardnoj, obiteljskoj konfiguraciji, no s preklapanjem naslona stražnje klupe ova simpatična Dacia će ponuditi čak 3000 dm3